Archiv veřejných zakázek

V této sekci byly do roku 2018 zveřejňovány údaje o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem prostřednictvím útvarů Magistrátu města Brna. Zveřejněny jsou informace o veřejných zakázkách zadaných statutárním městem Brnem, a to počínaje zakázkami malého rozsahu od objemu 200 tis. Kč bez DPH na dodávky nebo služby a od objemu 500 tis. Kč na stavební práce. Údaje o zakázkách jsou zveřejněny vždy od okamžiku podpisu příslušné smlouvy všemi smluvními stranami. Každá zakázka je zveřejněna po dobu nejméně 6 měsíců od jejího ukončení.

Evidenční číslo Název Druh Útvar Vybraný uchazeč Datum schválení smlouvy RMB Datum podpisu smlouvy
OSM-001484 Výměny plynových kotlů v objektu Pisárecká 11 (VZ č. 52/2011) malého rozsahu OSM AZ TOPENÁŘI, spol. s r.o., Kozinova 5, 627 00 Brno 11. 5. 2011 13. 5. 2011
OSM-001485 Oprava měření a regulace v objektu Palackého 70 (VZ č. 53/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-001487 Stavební práce v objektu Pekařská 52 (VZ č. 55/2011) malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OI-001504 Knihovna pro město - rozšíření a zlepšení služeb veřejnosti malého rozsahu OI PROJECT building s.r.o. 22. 12. 2010 11. 1. 2011
OSM-001506 Repase a výměna oken a dveří z východní strany v objektu Gromešova 1 (Vz č. 68/2011) malého rozsahu OSM PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-001508 Oprava terasy, zábradlí a oken v objektu Moravské nám. 15 (VZ č. 69/2011) malého rozsahu OSM Bc. Dimitrij Nikifor Neuwirth, Jánská 453/9, 602 00 Brno 20. 4. 2011 22. 4. 2011
OSM-001509 Údržba pozemků - Černovická terasa (VZ č. 70/2011) malého rozsahu OSM Ing. Leoš Janíček, Kubelíkova 71, 628 00 Brno 4. 5. 2011 10. 5. 2011
OSM-001511 Odstraňování sprejerských kreseb v ulicích města Brna (VZ č. 71/2011) malého rozsahu OSM W.A.K. spol. s r.o., Hudcova 78b, 612 00 Brno 4. 5. 2011 10. 5. 2011
OI-001514 ZŠ Otevřená - autorský dozor malého rozsahu OI Ing.Radek Konečný 2. 3. 2011 4. 3. 2011
OI-001516 Přístavba tělocvičny při ZŠ Kamenačky malého rozsahu OI Ing. arch. Libor Žák 27. 4. 2011 2. 5. 2011
OI-001518 Zateplení ZŠ Brno 2011 malého rozsahu OI BRNOINVEST, spol. s r.o. 30. 3. 2011 5. 4. 2011
OÚPR-001537 Územní studie „Heršpická“ - prověření intenzity využití území malého rozsahu OÚPR UAD Studio, s.r.o., Brno 15. 6. 2011 27. 6. 2011
OI-001547 „Zelný trh“ - dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání stavby v rozsahu dokumentace pro provedení stavby malého rozsahu OI Dopravoprojekt Brno a.s., Kounicova 271/13, 602 00 Brno 25. 5. 2011 1. 6. 2011
OI-001665 Brno, Vídeňská - drobná rekonstrukce na vodovodní síti malého rozsahu OI D.I.S., spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 18. 5. 2011
OI-001790 II. BV - rekonstrukce elektro a strojního vybavení sekčního uzávěru SU 1 malého rozsahu OI VHS Brno, a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 20. 6. 2011
OI-001861 Majetkoprávní vypořádání a příprava staveb – SILNICE I/42 BRNO VMO – JIH – vodohospodářské rozbory - projektová dokumentace malého rozsahu OI HYDROPROJEKT CZ a.s., OZ 27. 4. 2011 17. 5. 2011
OI-001877 Brno, VDJ Palackého vrch 5000 m3 - celková rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na VUT) malého rozsahu OI VH atelier, s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-002311 Brno, VDJ Palackého vrch - přerušovací - rekonstrukce technologie včetně rozvaděču elektro malého rozsahu OI VH atelier, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-002312 Brno, zemní VDJ Kohoutovice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro (čerpání na věžový VDJ) malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-002313 Brno, ČS Soběšice - rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OMI-002368 Servery pro GISMB malého rozsahu OMI UNIS COMPUTERS,a.s. 1. 6. 2011 7. 6. 2011
OI-002382 Brno, Škárova, Poděbradova I, Rostislavovo nám. - rekonstrukce kanalizace a vodovodu malého rozsahu OI JV PROJEKT VH s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 7. 2011
OI-002385 Brno, OK 05 Tkalcovská - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 12. 7. 2011
OI-002386 Kanalizace vnitroblok Palackého 56 - 64 malého rozsahu OI STAVOREAL Brno, spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-002397 Brno, dochlorovací stanice Kaštanova, zrušení budovy, vybudování šachty malého rozsahu OI AQUA PROCON s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 25. 7. 2011
OI-002399 Brno, ATS Ivanovice - Zatloukalova, rekonstrukce technologie včetně rozvaděčů elektro malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 27. 7. 2011
OÚPR-002424 Římské náměstí - dopracování soutěžního návrhu - UAS malého rozsahu OÚPR Ing.arch.Kristýna Casková a kolektiv soutěžících smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 17. 6. 2011
OI-002441 Rekonstrukce a výstavba SSZ- Rozvoj preference MHD v rámci výstavby a rekonstrukce SSZ, etapa 2 – SSZ 0.20 Husova/Údolní – parkoviště Besední malého rozsahu OI VESELÝ DOPRAVNÍ SIGNALIZACE, s.r.o. 20. 7. 2011 1. 8. 2011
OI-002454 Tramvaj Plotní – soubor staveb – Náhradní výsadba za asanované stromy malého rozsahu OI Kaisler s.r.o. 10. 8. 2011 19. 8. 2011
OI-002492 Cyklistická stezka K Nábřeží malého rozsahu OI Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 70b, 621 00 Brno 10. 8. 2011 16. 8. 2011
OI-009011 Brno, OK C 01 Vlhká - monitoring a měření na kanalizační síti malého rozsahu OI Dopravní stavby Brno, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 8. 2011
OSM-009058 Oprava oken v objektu Husova 12 VŘ č. 81/2011 malého rozsahu OSM Maltez International, s.r.o., Božetěchova 15/11, 612 00 Brno 15. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009059 Oprava elektroinstalace v objektu Zámečnická 2 VŘ č. 82/2011 malého rozsahu OSM SPELEX, spol. s r.o., Bosonožské nám. 5, 642 00 Brno 15. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009060 Zhotovení výdusku váz - Beethovenova 2 VŘ č. 83/2011 malého rozsahu OSM František Pavúček, Nejdek 51, 691 44 Lednice 28. 6. 2011 12. 7. 2011
OSM-009062 Stavební práce v objektu Anenská 10 VŘ č. 84/2011 malého rozsahu OSM FALTON, spol. s r.o., Langrova 43, 627 00 Brno 8. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009063 Bezbariérový vstup do objektu Husova 3 (VZ č. 85/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 8. 6. 2011 10. 6. 2011
OSM-009065 Stavební práce v objektu Libušina tř. 13 (VZ č. 86/2011) malého rozsahu OSM STAVOPROGRES BRNO, spol. s r.o., Kabátníkova 2, 602 00 Brno 8. 6. 2011 10. 6. 2011
OSM-009067 Stavební práce v objektu Václavská 1 (VZ č. 87/2011) malého rozsahu OSM PSK Group, spol. s r.o., Vídeňská 148/104b, 619 00 Brno 15. 6. 2011 16. 6. 2011
OSM-009156 Odstranění přízemních objektů v areálu Pisárecká 11 (VZ č. 113/2011) malého rozsahu OSM INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno 20. 7. 2011 21. 7. 2011
OSM-009158 Odstranění montované haly, uniobuňky a plechových skladů v k. ú. Tuřany malého rozsahu OSM EPIGEN spol. s r.o, Husitská 1762/8a, 612 00 Brno 15. 6. 2011 17. 6. 2011
OSM-009160 Oprava sociálního zařízení v objektu Zelný trh 13 (VZ č. 116/2011) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009180 Stavební práce v objektu Běhounská 17 (VZ 117/2011) malého rozsahu OSM MTc-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009181 Stavební práce v objektu Husova 12 (VZ č. 118/2011) malého rozsahu OSM PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 78, 618 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009182 Stavební práce v areálu Kraví hora 1(VZ č. 119/2011) malého rozsahu OSM FRESTA, s.r.o., Řípská 20a, 627 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OSM-009185 Oprav v objektu labská 27 VZ č. 121/2011) malého rozsahu OSM INTER - STAV, spol. s r.o., Jamborova 32, 615 00 Brno 28. 6. 2011 7. 7. 2011
OI-009340 Brno, Elgartova - drobná rekonstrukce na vodovodní síti malého rozsahu OI FIRESTA - Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 29. 7. 2011
OI-009366 Brno, ČS Bystrc - připojení ČS z distribuční sítě NN - E.ON malého rozsahu OI UniCab, s.r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 19. 9. 2011
OI-009375 Brno, Marie Steyskalové - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI PROVO spol. s r.o. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 16. 9. 2011
OI-009379 Brno, Vranovská I - rekonstrukce vodovodu malého rozsahu OI Pöyry Environment a.s. smlouva nepodléhá schválení v Radě města Brna 30. 9. 2011
OSM-009394 Oprava VS v Zámečnická 2 (VZ 140/2011) malého rozsahu OSM TB - služby, s.r.o., Janouškova 1a, 613 00 Brno 20. 7. 2011 21. 7. 2011